Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH)

-Κατευθύνει την αντιστρεπτή μετατροπή του γαλακτικού οξέος σε πυροσταφυλικο οξύ.
-Ιδιαίτερα πλούσιοι σε LDH είναι το μυοκάρδιο, οι νεφροί, το ήπαρ και οι σκελετικοί μύες.
-Σε μικρότερες ποσότητες υπάρχει στα ερυθρά αιμοσφαίρια, στο πάγκρεας και στους πνεύμονες.

AΥΞΗΣΗ
-Αιμόλυση
-Έντονη σωματική άσκηση
-Κυκλοφοριακή ανεπάρκεια με καταπληξία και ανοξία
-Συμφορητική καρδιοπάθεια
-Πνευμονικό οίδημα, πνευμονία
-Νεφρικό η εγκεφαλικό έμφρακτο
-Αιματολογικά νοσήματα (αιμολυτική ή κακοήθης αναιμία, μεγαλοβλαστική ή δρεπανοκυτταρική αναιμία, κοκκιοκυτταρική ή οξεία λευχαιμία, μυελοίνωση, ερυθροβλάστωση των νεογνών)
-Στεατόρροια
-Παθήσεις του ήπατος (ιογενής ηπατίτιδα, τοξικός ίκτερος, κίρρωση, λοιμώδης μονοπυρήνωση)
-Κακοήθεις νεοπλασίες, εκτεταμένοι όγκοι, σάρκωμα Ewing, NHL, νευροβλάστωμα όρχεων.
-Παθήσεις σκελετικών μυών (μυϊκές δυστροφίες, πολυμυοσίτιδα, δερματομυοσίτιδα, τραυματισμοί, εγχειρήσεις)
-Δερματικά νοσήματα
-Νεφρωσικό σύνδρομο
-Μυξοίδημα
-Οξεία παγκρεατίτιδα
-Shock, ανοξία, έντονη υπερθερμία
-Φάρμακα


ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ LDH-LDH1: κακοήθης αναιμία
-LDH1+LDH2: μεγαλοβλαστική και αιμολυτική αναιμία, δρεπανοκυτταρική κρίση, αιμόλυση
-LDH1+LDH5: ηπατική συμφόρηση
-LDH3: πνευμονία και πνευμονική εμβολή
-LDH3+LDH4: SEL
-LDH3+LDH5:κακόηθες λέμφωμα, πνευμονική εμβολή με οξεία συμφόρηση του ήπατος
-LDH5: φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις των σκελετικών μυών, δερματομυοσίτιδα, πρωιμο στάδιο ηπατίτιδας

Πάνος Πουλόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: